OM OSS

 

HISTORIA

INK Service & System AB bildades ursprungligen 2001 (som INK Service AB) efter att under två år varit verksamt som handelsbolag. Idag är vi 4 st verksamma i företaget med en omsättning på 7 milj under 2014. Vi räknar med att nå ca 8,5 milj under 2015.

Vi har ca 250 aktiva kunder i alla branscher, bland både små och stora företaget. Bland våra kunder kan räknas bl.a. FLÜGGER, UPONOR, VOLVO, Spendrups, ATRIA, m.fl.

AFFÄRSIDÈ

Vår affärside är att leverera märkutrustningar av högsta kvalitet, från enkla utrustningar till komplexa system, där största vikt läggs på driftsäkerhet och totalekonomi samt inte minst, miljöpåverkan.

Vi använder uteslutande de bästa leverantörerna på marknaden där samtliga är kvalitets- och miljöcertifierade.

KVALITETSPOLICY

INK Service skall vara en kvalificerad leverantör av märkningssystem inklusive förbrukningsvaror.

INK Service skall vara det självklara valet av leverantör för kunder med höga krav på noggrannhet och kvalitet. Genom fokusering på kundens krav på rätt kvalitet, rätt pris och hög leveransmoral, skapas det långsiktiga förtroende som är en förutsättning för vår verksamhet.

Alla medarbetare i INK Service AB är delaktiga i kvalitetsarbetet och har ansvar för att arbeta mot målet "ständiga förbättringar".